REKREASYON DERNEĞİ’NİN YENİ BAŞKANI HARİKA ÖREN OLDU
Deniz Tokgöz

REKREASYON DERNEĞİ’NİN YENİ BAŞKANI HARİKA ÖREN OLDU

Türkiye’nin köklü sanat derneklerinden olan Rekreasyon Derneği; düzenlenen Genel Kurul Toplantısı ile yeni yönetim kadrosunu seçti. Harika Ören başkan seçilirken; Canan Arabacı genel sekreterlik, Süreyya Oskay başkan yardımcılığı, Sedef Demir muhasebe görevlerine getirildi. Pervin Bülbül, Figen Koylan ve Ayşegül İlerigelen Özdemir de yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildi. Yönetim kurulu yedek üyeleri; Sevda Güven Hülya Ataözden, Zerrin Çiğdemli Aner, Ayla Akyol, Alev Demirkesen, A.Nuran Yapıcı ve Cahide Topaloğu olarak belirlendi. Denetim kurulu asil üyeleri; Tülay Güzeldere, Emine Yılmaz ve Fehmi Bildik olurken, denetim kurulu yedek üyeliklerine de Fevziye Özmen, Ayfer Özdemir ve Nur Ulubil getirildi.

Yaşam Rekreaktif Etkinliklerden Oluşur 

Ülkemizde rekreasyon alanında kurumsallaşmaya yönelik örgütlü ilk sivil toplum hareketi, 1959 yılında Rekreasyon Derneği’nin kurulmasıyla başlamıştır. Rekreasyonun akademik boyutunun gelişimi ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde, Beden eğitimi, Spor ve Rekreasyon bölümünün 1979 yılında kurulmasıyla devam etmiştir.

Rekreasyon bilim dalı olarak kabul görüp, üniversitelere girince, değişen yaşam koşullarına ve değerlerine göre, rekreasyon alternatifleri çoğalmıştır.

Fırat Üniversitesi Rekreasyon Bölümü, Rekreasyon Anabilim Dalı’na göz atacak olursak;

1-Turizm Rekreasyonu ve Eğlence Yönetimi Bilim Dalı,

2 -Terapötik Rekreasyon Bilim Dalı,

3-Park ve Rekreasyon Yönetimi Bilim Dalı,

4-Açık Alan Rekreasyonu ve Kaynak Yönetimi Bilim Dalı,

5-Rekreasyonel Spor Yönetimi Bilim Dalı olarak ayrıldığını görürüz.

Aynı zamanda, Fiziksel, Turistik, Kitlesel, Bireysel, Ticari, Sosyal, Sanatsal Rekreasyon ve Rekreatif Animasyon olarak alt satırlara yayıldığını gözlemliyoruz.
Kısaca Yaşam ‘’Rekreatif Etkinlikler’’den oluşuyor.

Rekreasyon Derneği 2020-2021 Yılı Öngörülen Çalışma Planı

Başkan Harika Ören tarafından açıklanan 2020 – 2021 yılı öngörülen çalışma planı ise şöyle:

*Aylık Toplantılar- söyleşiler, tanıtımlar, konferanslar
* Toplumsal Sorumluluk projeleri -15 Nisan Dünya Sanat Günü
* Rekreatif Turizmin Rekreatif Sanatla birleştiği etkinlikler
* Yurt dışında (Paris veya İtalya) yurtiçinde çeşitli illerimizde (Mardin) sergi projeleri

*Han İlçesi Festival, çalıştay ve sempozyum projelerinin devamı
*Han’da Sanat Köyü projesi üzerinde çalışmalar
* Üniversiteler işbirliğiyle 2020 de düzenlenecek Rekreasyon Araştırmaları Kongresi katılım sürecinin etkin biçimde    sürdürülmesi

a-Konferanslarda dernek olarak yer almak,
b-Akademisyen üyelerimizin Rekreasyon bölümleriyle ilgili konulardaki
bildiri sunumları
c-Üretim, öğretim amaçlı atölyeler, workshoplar

*Rekreasyon Derneği 60.Yıl Gecesi
a-60.Yıl Katalog basımı
b-Onur Plaketleri

*Engelli çocuklarımızı kapsayan projeler üretmek
*Rekreasyon Derneği Web Sitesini etkinleştirerek sürdürmek
*2020 Yıllık ödemelerinin 2020 Kasım ayı sonuna kadar Rekreasyon Derneği Banka Hesabına yatırılarak tamamlanması ve geçmiş dönem alacaklarının tahsili
Yıllık programımızın ana konularını oluşturacaktır.

Haber ve fotoğraflar: Deniz Tokgöz

Leave a Comment